Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Infringement: Comisia solicită României să asigure tratarea corectă a apelor reziduale

9 februarie 2022 0 Comentarii

Azi, 9 februarie, Comisia solicită României să respecte cerințele Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE).

Directiva impune statelor membre să asigure faptul că aglomerările urbane (orașe, așezări) își colectează și tratează în mod corespunzător apele reziduale, eliminând sau reducând astfel toate efectele nedorite ale acestora.

Pactul verde european stabilește un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării în UE. Legislația UE, cum ar fi Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale, urmărește să protejeze sănătatea umană și mediul natural și este esențial ca statele membre să o pună în aplicare pe deplin.

Datele de monitorizare arată că, în România, peste 180 de aglomerări mari continuă să nu respecte nici obligațiile în materie de colectare a apelor reziduale, nici cele în materie de tratare a acestora.

Răspunsurile la scrisorile de punere în întârziere trimise României în iunie 2018 și în octombrie 2020 nu abordează în mod satisfăcător preocupările Comisiei.

Prin urmare, Comisia a decis astăzi să emită un aviz motivat. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare, altminteri, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Află mai multe despre ce înseamnă procedura de „infringement” și care sunt etapele aici

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul original aici.

Adaugă un comentariu

Europe Direct Râșnov

0