Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Infringement privind practicile comerciale neloiale: Comisia solicită României și Cehiei să transpună integral dispozițiile directivei în sectorul agroalimentar

10 februarie 2022 0 Comentarii

9 februarie: Comisia solicită Cehiei și României să transpună integral dispozițiile Directivei privind practicile comerciale neloiale în sectorul agroalimentar: Directiva UE 2019/633

Directiva asigură protecția tuturor fermierilor, precum și a furnizorilor mici și mijlocii, împotriva a 16 practici comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Ea trebuia să fie transpusă până la 1 mai 2021.

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere unui număr de 12 state membre în iulie 2021 și nu a primit încă o notificare de transpunere completă din partea Cehiei și a României. Prin urmare, Comisia a decis să trimită un aviz motivat acestor state membre, acordându-le un termen de două luni pentru a remedia situația.

În caz contrar, Comisia poate decide să trimită respectivele state membre în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar se constată în mod curent inegalități semnificative în ceea ce privește puterea de negociere a furnizorilor și cea a cumpărătorilor de produse agricole și alimentare. Respectivele inegalități privind puterea de negociere pot conduce la practici comerciale neloiale în cazurile în care parteneri comerciali mai importanți și mai puternici încearcă să impună anumite practici sau clauze contractuale care sunt în avantajul lor în legătură cu o tranzacție de vânzare.

Câteva prevederi ale Directivei privind practicile comerciale neloiale

Statele membre se asigură că cel puțin toate următoarele practici comerciale sunt interzise, cu excepția cazului în care acestea au fost convenite anterior prin clauze clare și lipsite de ambiguitate din acordul de furnizare sau printr-un acord ulterior între furnizor și cumpărător:

(a)cumpărătorul returnează furnizorului produsele agricole și alimentare nevândute, fără să plătească pentru respectivele produse nevândute, sau fără să plătească pentru eliminarea acestor produse, sau ambele;

(b) furnizorului i se impune o plată de care este condiționată stocarea, afișarea sau listarea produselor sale agricole și alimentare, sau punerea la dispoziție pe piață a respectivelor produse;

(c) cumpărătorul solicită furnizorului să suporte, integral sau parțial, costul oricăror reduceri pentru produsele agricole și alimentare vândute de cumpărător cu titlu promoțional;

(d)cumpărătorul solicită furnizorului să plătească pentru publicitatea făcută de către cumpărător produselor agricole și alimentare;

(e) cumpărătorul solicită furnizorului să plătească pentru serviciile de marketing prestate de către cumpărător privind produsele agricole și alimentare;

(f)cumpărătorul solicită furnizorului să plătească pentru personalul care se ocupă de amenajarea spațiilor de vânzare utilizate pentru vânzarea produselor furnizorului.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Află mai multe despre ce înseamnă procedura de „infringement” și care sunt etapele aici.

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul original aici.

Adaugă un comentariu

Europe Direct Râșnov

0