Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Foto: "The flag of Ukraine" by 55 555, Sursa: Creatives for Ukraine

Consiliul European iunie 2023: concluzii privind Ucraina, securitatea și apărarea

4 iulie 2023 0 Comentarii

Liderii UE și-au reiterat condamnarea fermă a războiului Rusiei și solidaritatea de neclintit cu Ucraina și poporul ucrainean.

Până în prezent, UE și statele sale membre au furnizat Ucrainei peste 77 de miliarde EUR. Acestea vor continua să sprijine cu fermitate economia, societatea, forțele armate și reconstrucția viitoare ale Ucrainei. În plus, UE va oferi asistență financiară flexibilă pentru a consolida sprijinul acordat persoanelor strămutate în Ucraina și în UE.

Răspunsul UE la invadarea Ucrainei de către Rusia (informații generale)
Solidaritatea UE cu Ucraina (informații generale)

Infografic solidaritatea UE cu Ucraina

Infografic – Sancțiunile UE ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia

Sprijin militar

UE este pregătită să ofere sprijin militar durabil Ucrainei atât timp cât va fi nevoie, în special prin intermediul misiunii sale specifice de asistență militară în sprijinul Ucrainei și al Instrumentului european pentru pace, un fond extrabugetar pentru prevenirea conflictelor și consolidarea păcii.

În acest sens, liderii UE au trecut în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește achizițiile publice comune și livrarea de muniție către Ucraina.

Ei au subliniat importanța eforturilor continue ale statelor membre de a contribui la îndeplinirea nevoilor militare și de apărare urgente ale Ucrainei, ținând seama totodată de politicile în materie de securitate și apărare ale statelor membre. UE și statele sale membre sunt pregătite să contribuie la angajamentele viitoare în materie de securitate pentru a asigura stabilitatea pe termen lung în Ucraina.

Reconstrucția Ucrainei

Ferm angajați față de repararea, redresarea și reconstrucția Ucrainei, liderii UE au subliniat necesitatea de a asigura un sprijin financiar stabil, previzibil și durabil în anii următori. Ei le-au solicitat actorilor relevanți de la nivelul UE și de la nivel internațional:

  • să-și intensifice sprijinul pentru nevoile cele mai urgente de infrastructură ale Ucrainei
  • să ducă mai departe lucrările privind activele blocate ale Rusiei

Pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina, UE își oferă sprijinul deplin pentru formula de pace a țării.

Tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de crime

UE s-a angajat ferm să se asigure că Rusia este trasă la răspundere pe deplin pentru războiul său. În acest sens, liderii UE au salutat progresele înregistrate în ceea ce privește înființarea Centrului internațional pentru urmărirea în justiție a crimei de agresiune împotriva Ucrainei (ICPA) și au solicitat continuarea lucrărilor privind:

  • tribunalul pentru urmărirea penală a crimei de agresiune împotriva Ucrainei
  • cooperarea internațională în anchetarea și urmărirea penală a celor mai grave crime
  • registrul daunelor

Liderii UE au solicitat, de asemenea, întoarcerea imediată în condiții de siguranță a civililor ucraineni, inclusiv a copiilor, care au fost deportați ilegal în Rusia și Belarus.

Sancțiuni împotriva Rusiei

Liderii UE au examinat eforturile de a spori în continuare presiunea asupra Rusiei pentru a-i slăbi capacitatea de a desfășura războiul, inclusiv prin punerea în aplicare eficace a sancțiunilor și prin prevenirea eludării lor.

În acest context, ei au salutat adoptarea celui de al 11-lea pachet de sancțiuni și au solicitat Consiliului UE și Parlamentului European să finalizeze rapid lucrările referitoare la normele propuse privind apropierea definițiilor infracțiunilor și sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale UE.

Citește principalele rezultate ale Consiliului European din 29-30 iunie 2023

Foto articol: „The flag of Ukraine” by 55 555, Sursa: Creatives for Ukraine

Adaugă un comentariu

Europe Direct Râșnov

0