Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Comisia prezintă orientări pentru a ajuta persoanele care fug din calea războiului să aibă acces la locuri de muncă, la formare și la învățarea în rândul adulților

14 iunie 2022 0 Comentarii

De la începutul războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei și civililor ei, peste 7 milioane de persoane au părăsit Ucraina și au ajuns în UE.

Până în prezent, doar un număr relativ mic de persoane de vârstă activă au intrat pe piața muncii din UE, deși se preconizează că numărul persoanelor care doresc să facă acest lucru va crește.

Asigurarea unei integrări rapide și eficace pe piața muncii este importantă atât pentru comunitățile-gazdă, cât și pentru persoanele care fug din calea războiului, astfel încât acestea să-și refacă viața, să-și dezvolte în continuare competențele și, în cele din urmă, să sprijine reconstrucția Ucrainei.

Înțelegerea și recunoașterea competențelor și a calificărilor formale pe care le dețin aceste persoane sunt esențiale pentru a facilita intrarea lor pe piața muncii și pentru a asigura obținerea unui loc de muncă corespunzător competențelor lor. În plus, îmbunătățirea competențelor existente și dobândirea unora noi sunt esențiale pentru participarea cu succes pe piața muncii și în societate.

Accesul la locuri de muncă și la formare

În orientările publicate astăzi, Comisia invită statele membre:

 • să pună la dispoziție informații privind sprijinul disponibil pentru persoanele care fug din calea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cum ar fi orientarea profesională, consilierea și protecția împotriva discriminării. Aceasta se adaugă obligației legale existente de a informa persoanele cu privire la drepturile lor;
 • să faciliteze integrarea pe piața muncii a beneficiarilor de protecție temporară și, după caz, a beneficiarilor de protecție adecvată în temeiul dreptului național, în special prin:
 1. încurajarea persoanelor care sosesc în UE să se înregistreze la serviciile publice locale de ocupare a forței de muncă;
 2. reflectarea nevoilor persoanelor care fug din calea războiului în activitatea autorităților naționale și a serviciilor de ocupare a forței de muncă (de exemplu, acordarea unei atenții deosebite accesului femeilor pe piața muncii și accesului la servicii de îngrijire a copiilor și la educație școlară; recrutarea de persoane în sectoare în care există un deficit de lucrători sau în care acestea ar putea sprijini alte persoane care sosesc din Ucraina);
 3. acordarea de sprijin angajatorilor care angajează persoane care fug din calea războiului și de indemnizații pentru crearea de noi întreprinderi; și
 4. deschiderea programelor de sprijinire a antreprenoriatului pentru persoanele nou-venite.
 • să asigure cel mai larg acces posibil la piața muncii, de exemplu prin abordarea riscului de exploatare și de muncă nedeclarată, prin asigurarea cooperării între actori precum autoritățile de aplicare a legii și inspectoratele de muncă; prin neutilizarea posibilității prevăzute în Directiva privind protecția temporară de a acorda acces la piața muncii cu prioritate cetățenilor UE și altor persoane și prin asigurarea faptului că măsurile țin întotdeauna seama de perspectiva persoanelor cu handicap.

Recunoașterea competențelor existente și investirea în altele noi

În orientările publicate astăzi, Comisia invită statele membre:

 • să se asigure că aprecierea, evaluarea și recunoașterea competențelor și calificărilor persoanelor în cauză se efectuează rapid, indiferent dacă documentația este sau nu disponibilă. Aceasta poate include sprijin pentru pregătirea CV-urilor, testarea competențelor și recuperarea calificărilor lipsă;
 • să ofere, cât mai curând posibil, oportunități specifice de perfecționare și recalificare, de educație și formare profesională și/sau de experiență practică la locul de muncă. Acest lucru necesită o cooperare strânsă cu furnizorii de educație și formare, cu partenerii sociali și cu sectorul privat, pentru a se asigura că aceste oportunități răspund nevoilor pieței muncii și lacunelor în materie de competențe;
 • să asigure acces rapid la EFP inițială, inclusiv la ucenicii, și să exploreze posibilități de prelungire a șederii actuale a cursanților din Ucraina care urmează cursuri de educație și de formare profesională, ceea ce este deosebit de relevant pentru tineri;
 • să pună la dispoziția adulților care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei oportunități de acces la educație generală, inclusiv prin școlarizare de tip „a doua șansă”, precum și de înscriere în instituții de învățământ superior.

Comisia a pus la dispoziție o serie de instrumente disponibile în ucraineană în cadrul platformei Europass. Acest lucru îi va ajuta pe utilizatorii vorbitori de limba ucraineană să creeze CV-uri, să își testeze competențele digitale, să trimită candidaturi și să găsească oferte de locuri de muncă și de formare în UE. În plus, traducerea în ucraineană a clasificării europene multilingve a aptitudinilor, competențelor și ocupațiilor (ESCO) va fi disponibilă în curând.

Etapele următoare

Statele membre sunt invitate să își continue eforturile de sprijinire a persoanelor care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de facilitare a integrării acestora pe piața muncii, inclusiv prin folosirea în mod optim a sprijinului disponibil la nivelul UE. Comisia este pregătită să colaboreze cu autoritățile naționale și cu alte părți interesate relevante și va continua să ofere orientări ținând cont de evoluția situației.

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu

Europe Direct Râșnov

0