Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Comisia își exprimă satisfacția cu privire la acordul politic privind salarii minime adecvate pentru lucrătorii din UE

7 iunie 2022 0 Comentarii

La începutul mandatului ei, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a promis un instrument juridic pentru a asigura faptul că lucrătorii din UE au un salariu minim echitabil și a reiterat acest angajament în primul ei discurs privind starea Uniunii din 2020.

Directiva stabilește un cadru la nivelul UE vizând gradul de adecvare al salariilor minime instituite prin lege, promovează negocierile colective pentru stabilirea salariilor și îmbunătățește accesul efectiv al lucrătorilor la protecția conferită de un salariu minim în UE.

Salariile minime adecvate sunt importante pentru consolidarea echității sociale și pentru susținerea unei redresări economice sustenabile și favorabile incluziunii. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață este benefică atât pentru întreprinderi, cât și pentru societate și economie în general, prin stimularea productivității și a competitivității.

Îmbunătățirea protecției conferită de salariul minim, cu respectarea deplină a competențelor și tradițiilor naționale

Protecția conferită prin salarii minime există în toate statele membre ale UE, fie prin salarii minime instituite prin lege și contracte colective de muncă, fie exclusiv prin contracte colective de muncă.

Asigurarea unor salarii adecvate ale lucrătorilor este esențială pentru îmbunătățirea condițiilor lor de viață și de muncă și pentru construirea unor economii și societăți echitabile și reziliente. Cu toate acestea, unii lucrători sunt afectați de un grad mic de adecvare și/sau există lacune în ceea ce privește gradul de protecție conferit de salariul minim.

Noua directivă urmărește să abordeze aceste aspecte prin instituirea unui cadru la nivelul UE vizând îmbunătățirea protecției adecvate conferite de salariul minim. Acest obiectiv va fi atins în condițiile unei respectări depline a tradițiilor și competențelor naționale, precum și a autonomiei partenerilor sociali. Ea nu obligă statele membre să introducă salarii minime instituite prin lege și nici nu stabilește pentru întreaga UE un nivel comun al salariilor minime.

Principalele elemente ale directivei sunt următoarele:

  • Un cadru pentru stabilirea și actualizarea salariilor minime instituite prin lege: Statele membre cu salarii minime instituite prin lege vor trebui să înființeze un cadru de guvernanță solidă pentru stabilirea și actualizarea salariilor minime.
  • Promovarea și facilitarea negocierilor colective privind salariile: în toate statele membre, directiva sprijină negocierea colectivă. Aceasta deoarece țările în care contractele colective de muncă sunt larg utilizate tind să aibă o proporție mai mică a lucrătorilor cu salarii mici, un nivel mai mic de inechitate salarială și salarii mai mari. În plus, directiva solicită statelor membre în care negocierile colective implică sub 80 % din lucrători să stabilească un plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective.
  • O mai bună monitorizare și asigurare a protecției conferite de salariul minim: Statele membre vor trebui să colecteze date privind proporția de lucrători care beneficiază de un salariu minim și gradul de adecvare al acestuia, precum și să asigure faptul că lucrătorii au acces la soluționarea litigiilor și au dreptul la despăgubiri. Conformitatea și respectarea efectivă a prevederilor directivei sunt esențiale pentru ca lucrătorii să beneficieze efectiv de acces la protecția conferită de salariul minim și pentru a promova un cadru competitiv bazat pe inovare, productivitate și respectarea standardelor sociale.

Etapele următoare

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul face în prezent obiectul aprobării oficiale de către colegiuitori. Odată publicată în Jurnalul Oficial, directiva va intra în vigoare după 20 de zile de la publicare, iar statele membre vor trebui să transpună apoi noile elemente ale directivei în dreptul intern, în termen de doi ani.

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.


Adaugă un comentariu

Europe Direct Râșnov

0