Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Comisia propune un nou plan de acțiune pentru ruta vest-mediteraneeană și cea atlantică

Rutele de migrație: Comisia propune un nou plan de acțiune pentru ruta vest-mediteraneeană și cea atlantică

6 iunie 2023 0 Comentarii

Comisia prezintă astăzi, 6 iunie, un plan de acțiune al UE privind ruta de migrație vest-mediteraneeană și cea atlantică.

În scrisoarea sa adresată Consiliul European din 20 martie 2023, președinta von der Leyen a reiterat colaborarea în curs a Comisiei cu statele membre cele mai vizate cu privire la planurile de acțiune pentru Mediterana de Vest și pentru Oceanul Atlantic. Acest plan de acțiune reprezintă, de asemenea, rezultatul direct al Consiliului extraordinar Justiție și Afaceri Interne din noiembrie 2022. În cadrul acestui consiliu, miniștrii s-au angajat să pună în aplicare Planul de acțiune al UE pentru zona centrală a Mării Mediterane, urmat de Planul de acțiune al UE privind Balcanii de Vest, și au aprobat elaborarea unor planuri de acțiune similare pentru principalele rute de migrație.

UE și-a consolidat parteneriatul cu principalele țări de origine și de tranzit de-a lungul rutei, în deplină coordonare cu statele sale membre în cadrul Echipei Europa. Măsurile întreprinse de UE, de statele membre și de partenerii internaționali au contribuit la scăderea considerabilă a numărului de sosiri ilegale. Cu toate acestea, nivelul fluxurilor migratorii rămâne ridicat. Acest lucru necesită o vigilență continuă și răspunsuri operaționale concrete, bazate pe cooperarea eficace existentă.

Acest plan de acțiune prezintă 18 de măsuri operaționale specifice, structurate în jurul a doi piloni. Obiectivul este de a sprijini statele membre să consolideze gestionarea migrației de-a lungul acestei rute, prevenind plecările neregulamentare și salvând vieți omenești, printr-o colaborare strânsă cu principalele țări partenere.

Primul pilon: consolidarea cooperării cu țările partenere

Consolidarea cooperării cu țările partenere este esențială pentru abordarea provocărilor legate de migrație și pentru combaterea introducerii ilegale de migranți. Printr-o abordare bazată pe întreaga rută, accentul este pus pe prevenirea migrației ilegale prin combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, în condițiile unei consolidări a gestionării frontierelor. În acest scop, UE își va intensifica eforturile în ceea ce privește:

  • Identificarea priorităților operaționale pe termen scurt și a măsurilor de coordonare între UE și statele membre pentru face față migrației printr-o abordare globală a rutelor, în cadrul unei abordări de tip Echipa Europa.
  • Prevenirea migrației ilegale prin combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, prin punerea în aplicare a Parteneriatului operațional de combatere a introducerii ilegale de migranți cu Marocul, prin lansarea, în acest context, a unui program regional finanțat în cadrul IVCDCI – Europa globală și prin consolidarea generală a activităților de combatere a introducerii ilegale de migranți cu țările partenere din Africa de-a lungul întregii rute, susținând în același timp eforturile de combatere a traficului de persoane.
  • Gestionarea frontierelor prin consolidarea capacităților Marocului, ale Mauritaniei, ale Senegalului și ale Gambiei de a dezvolta acțiuni specifice de prevenire a plecărilor neregulamentare și prin promovarea unei cooperări bilaterale sporite între Frontex și Maroc, Mauritania și Senegal.
  • Returnarea, readmisia și reintegrarea prin sprijinirea operațiunilor de protecție și de returnare voluntară în Africa de Nord și în țările din Sahel și prin consolidarea angajamentului actual pentru îmbunătățirea cooperării practice în materie de readmisie și de reintegrare durabilă a persoanelor returnate în țările lor de origine.
  • Protecție și căi legale de migrație prin promovarea punerii în aplicare eficace a mecanismelor de protecție în țările partenere, promovând și sprijinind în același timp căile legale de acces la protecție în UE prin relocare, admisie umanitară și căi complementare.
  • Migrația forței de muncă și parteneriatele pentru atragerea de talente. Operaționalizarea Parteneriatului pentru talente cu Marocul este o prioritate. În prezent, Comisia evaluează, de asemenea, fezabilitatea lansării unor programe de migrație legală și de mobilitate cu Nigeria și Senegal.

Al doilea pilon: consolidarea măsurilor operaționale privind căutarea și salvarea, procedurile de returnare, precum și o solidaritate voluntară mai fluidă și mai rapidă

Consolidarea gestionării eficace a frontierelor și a returnărilor din UE către țările partenere este esențială pentru buna funcționare a sistemului de gestionare a migrației. UE își va accelera activitatea în următoarele domenii:

  • Evaluarea specifică de către Frontex a situației din Mediterana de Vest și din Oceanul Atlantic, în strânsă cooperare cu statele membre.
  • Consolidarea cooperării între statele membre ale UE în materie de returnare în țările partenere (consiliere în materie de returnare, sprijin pentru identificarea și eliberarea documentelor de călătorie, coordonarea zborurilor de returnare etc.), precum și reintegrarea durabilă a persoanelor returnate, inclusiv cu sprijinul coordonatorului UE în materie de returnări și prin intermediul Rețelei la nivel înalt pentru returnări.
  • Stabilirea unei legături între reintegrarea persoanelor returnate voluntar și investițiile statelor membre și ale întreprinderilor europene în țările de origine și de tranzit, în special în ceea ce privește promovarea creării de locuri de muncă și a dezvoltării competențelor.
  • Obținerea unor reacții mai eficiente și mai rapide în cadrul mecanismului voluntar de solidaritate, cu sprijinul Comisiei și al Agenției UE pentru Azil. Pe măsură ce punerea în aplicare a mecanismului continuă, statele donatoare sunt încurajate să fie mai flexibile, pentru a reduce presiunea asupra sistemului de primire din statele membre de primă intrare.

Etapele următoare

Comisia prezintă acest plan de acțiune în vederea viitoarei reuniuni a Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8-9 iunie și a Consiliului European din 29-30 iunie.

UE și statele membre vor trebui să colaboreze pentru a atinge obiectivele stabilite în planul de acțiune și pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestuia. Raportarea și monitorizarea prin intermediul mecanismelor existente ale Comisiei și Consiliului sunt două elemente esențiale. Prezentul plan de acțiune completează lucrările în curs care vizează alte rute migratorii esențiale către Europa și poate servi drept model de elaborare a unor planuri similare pentru alte rute de migrație.

Context

În 2018, numărul sosirilor ilegale în UE pe ruta vest-mediteraneeană a crescut semnificativ. Începând din 2019, sosirile ilegale au înregistrat o scădere pe ruta vest-mediteraneeană, dar au înregistrat o creștere importantă pe ruta atlantică către Insulele Canare, în special în 2020 și 2021, scăzând considerabil în 2022 (cu 31 % față de 2021) până în prezent, în 2023.

În ceea ce privește soluția durabilă pe termen lung pentru gestionarea migrației, Comisia continuă să depună eforturi pentru a pune în aplicare noul Pact privind migrația și azilul. În paralel, Comisia propune o serie de măsuri operaționale pentru a aborda provocările actuale de-a lungul principalelor rute de migrație către Europa. Acesta este cel de al treilea plan de acțiune pe care l-a propus Comisia pentru a sprijini statele membre, după cel din 2022 privind zona central-mediteraneeană și Balcanii de Vest.

UE va continua să promoveze soluții durabile și structurale la provocările noastre comune în materie de migrație, pe baza unei abordări cuprinzătoare, la nivelul întregii rute, incluzând o acțiune reînnoită privind dimensiunea externă a migrației.

Informații suplimentare

Planul de acțiune pentru ruta vest-mediteraneeană și cea atlantică
Planul de acțiune pentru zona Balcanilor de Vest

Planul de acțiune pentru zona central-mediteraneeană

Un noul pact privind migrația și azilul


Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Sursa foto: https://audiovisual.ec.europa.eu/

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu