Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Prima strategie industrială de apărare și un nou program pentru industria de apărare pentru a spori gradul de pregătire și securitatea Europei

Prima strategie industrială de apărare și un nou program pentru industria de apărare pentru a spori gradul de pregătire și securitatea Europei

5 martie 2024 0 Comentarii

Astăzi, 5 martie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat prima strategie industrială europeană în domeniul apărării la nivelul UE și au propus un set ambițios de noi acțiuni pentru a sprijini competitivitatea și pregătirea industriei sale de apărare.

În urmă cu doi ani, războiul de agresiune nejustificat și în curs al Rusiei împotriva Ucrainei a marcat revenirea unui conflict de mare intensitate pe continentul nostru. Strategia industrială europeană în domeniul apărării (EDIS) stabilește o viziune clară, pe termen lung, pentru a atinge gradul de pregătire industrială în domeniul apărării în Uniunea Europeană. Ca prim mijloc imediat și central de punere în aplicare a strategiei, Comisia Europeană prezintă astăzi o propunere legislativă pentru un program european pentru industria de apărare (EDIP) și un cadru de măsuri pentru a asigura disponibilitatea și furnizarea în timp util a produselor din domeniul apărării.

Strategia prezintă provocările cu care se confruntă în prezent baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB), dar și oportunitatea de a valorifica întregul său potențial și stabilește o direcție pentru următorul deceniu. Pentru a spori gradul de pregătire industrială a apărării europene, statele membre trebuie să investească mai mult, mai bine, împreună și european. Pentru a sprijini statele membre în atingerea acestor obiective, Strategia industrială europeană în domeniul apărării prezintă un set de acțiuni care vizează:

  • Sprijinirea unei exprimări mai eficiente a cererii colective de apărare a statelor membre. Aceasta se va baza pe instrumentele și inițiativele existente, cum ar fi Planul de dezvoltare a capabilităților (CDP), procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă (PESCO). Acesta va fi sprijinit prin stimularea cooperării statelor membre în etapa de achiziții publice a capabilităților de apărare;
  • Asigurarea disponibilității tuturor produselor din domeniul apărării prin intermediul unei EDTIB mai receptive, în orice circumstanțe și orizont de timp. Vor fi sprijinite investițiile statelor membre și ale industriei europene de apărare în dezvoltarea și introducerea pe piață a tehnologiilor și capabilităților de apărare de ultimă generație de mâine. Se propun, de asemenea, măsuri pentru a se asigura că EDTIB are la dispoziție ceea ce are nevoie chiar și în perioadele de criză, sporind astfel securitatea aprovizionării UE;
  • Asigurarea faptului că bugetele naționale și ale UE sprijină cu mijloacele necesare adaptarea industriei europene de apărare la noul context de securitate;
  • Integrarea unei culturi a pregătirii pentru apărare în toate politicile, în special prin solicitarea unei revizuiri a politicii de creditare a Băncii Europene de Investiții în acest an;
  • Dezvoltarea unor legături mai strânse cu Ucraina prin participarea sa la inițiativele Uniunii de sprijinire a industriei de apărare și prin stimularea cooperării dintre industriile de apărare din UE și Ucraina;
  • Colaborarea cu NATO și cu partenerii noștri strategici, care împărtășesc aceeași viziune și internaționali și cooperarea mai strânsă cu Ucraina.

Strategia stabilește indicatori, cu scopul de a măsura progresele înregistrate de statele membre în direcția pregătirii industriale. Statele membre sunt invitate să:

  • Să achiziționeze cel puțin 40 % din echipamentele de apărare în mod colaborativ până în 2030;
  • Să se asigure că, până în 2030, valoarea comerțului în domeniul apărării în interiorul UE reprezintă cel puțin 35 % din valoarea pieței UE a apărării;
  • Să realizeze progrese constante în direcția achiziționării a cel puțin 50 % din bugetul lor de achiziții publice în domeniul apărării în cadrul UE până în 2030 și a 60 % până în 2035.

Programul pentru industria europeană de apărare (EDIP) este noua inițiativă legislativă care va face legătura de la măsuri de urgență pe termen scurt, adoptate în 2023 și încheiate în 2025, la o abordare mai structurală și pe termen mai lung pentru a atinge gradul de pregătire industrială în domeniul apărării. Acest lucru va asigura continuitatea sprijinului pentru baza industrială și tehnologică de apărare europeană, pentru a însoți adaptarea rapidă a acesteia la noua realitate.

EDIP include atât aspecte financiare, cât și aspecte de reglementare. EDIP va mobiliza 1.5 miliarde EUR din bugetul UE în perioada 2025-2027, pentru a spori în continuare competitivitatea EDTIB. Sprijinul financiar acordat de EDIP va extinde în special logica de intervenție a EDIRPA (sprijin financiar de la bugetul UE pentru a compensa complexitatea cooperării dintre statele membre în faza de achiziții publice) și ASAP (sprijin financiar pentru industriile de apărare care își sporesc capacitatea de producție), pentru a încuraja în continuare investițiile EDTIB. EDIP va sprijini, de asemenea, industrializarea produselor care decurg din acțiunile de cooperare în domeniul C &D, sprijinite de Fondul european de apărare. Bugetul EDIP poate fi utilizat, de asemenea, pentru a institui un fond pentru accelerarea transformării lanțurilor de aprovizionare în domeniul apărării (FAST). Acest nou fond va urmări facilitarea accesului la finanțare prin îndatorare și/sau prin capitaluri proprii pentru IMM-uri și mici întreprinderi cu capitalizare medie care industrializează tehnologii de apărare și/sau fabrică produse din domeniul apărării. Bugetul EDIP va consolida, de asemenea, cooperarea industrială a UE cu Ucraina în domeniul apărării și va sprijini dezvoltarea bazei sale industriale și tehnologice de apărare. În acest scop, EDIP ar putea eventual să obțină finanțare suplimentară din profiturile excepționale obținute din activele suverane rusești imobilizate (sub rezerva deciziei Consiliului la propunerea Înaltului Reprezentant).

În ceea ce privește aspectele de reglementare, EDIP oferă soluții noi. Acesta va pune la dispoziție un nou cadru juridic, structura pentru programul european de armament (SEAP), pentru a facilita și a intensifica cooperarea statelor membre în materie de echipamente de apărare, în deplină complementaritate cu cadrul PESCO. Aceasta implică, de asemenea, un regim la nivelul UE pentru securitatea aprovizionării cu echipamente de apărare, care va asigura accesul constant la toate produsele necesare din domeniul apărării în Europa și va oferi un cadru pentru a reacționa eficient la eventuale crize viitoare de aprovizionare cu produse din domeniul apărării. În plus, EDIP va permite lansarea unor proiecte europene de interes comun în domeniul apărării, cu un potențial sprijin financiar din partea UE. În cele din urmă, EDIP propune instituirea unei structuri de guvernanță, în care statele membre să fie pe deplin implicate, pentru a asigura coerența generală a acțiunii UE în domeniul industriei de apărare (Comitetul pentru pregătirea industriei de apărare).

O industrie europeană de apărare mai puternică și mai receptivă va aduce beneficii statelor membre și, în cele din urmă, cetățenilor UE. De asemenea, va aduce beneficii principalilor parteneri ai UE, inclusiv NATO și Ucraina.

Pentru mai multe Informații

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă privind EDIS

Fișă informativă privind EDIP

Programul european pentru industria de apărare

Strategia industrială europeană în domeniul apărării


Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Sursa foto: https://audiovisual.ec.europa.eu/

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu