Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Pilonul european al drepturilor sociale după cinci ani: principii transpuse în acțiuni concrete pentru o Europă socială puternică

Pilonul european al drepturilor sociale după cinci ani: principii transpuse în acțiuni concrete pentru o Europă socială puternică

17 noiembrie 2022 0 Comentarii

Uniunea Europeană, care sărbătorește astăzi, 17 noiembrie, cea de a cincea aniversare a Pilonului european al drepturilor sociale, cu ocazia primului Forum european privind ocuparea forței de muncă și drepturile sociale, face bilanțul progreselor înregistrate și privește în perspectivă la etapele următoare.

Au trecut cinci ani de la proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale în cadrul Summitului social de la Göteborg din 2017 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie. De atunci, acest angajament a fost reafirmat în cadrul Summitului social de la Porto din 2021 de către liderii UE, partenerii sociali și organizațiile societății civile. Comisia a prezentat peste 130 de inițiative pentru a pune în aplicare pilonul în statele membre și pentru a crea o Europă socială echitabilă, favorabilă incluziunii și plină de oportunități.

Aceste inițiative vizează transparența salarială și egalitatea între femei și bărbați, salariile minime și investițiile în competențe, combaterea sărăciei în rândul copiilor, venitul minim și protejarea securității și sănătății lucrătorilor.

După o redresare socioeconomică puternică în urma pandemiei de COVID-19, principiile pilonului rămân extrem de relevante în contextul actual, în care multe gospodării se confruntă cu dificultăți în a face față cheltuielilor de zi cu zi, din cauza creșterii prețurilor exacerbate de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale

În martie 2021, Comisia a prezentat Planul de acțiune privind pilonul european al drepturilor sociale. Până în prezent, marea majoritate a măsurilor prevăzute în plan fie au fost deja adoptate, fie au fost lansate de Comisie. Cea de a cincea aniversare a Pilonului a fost sărbătorită cu ocazia primului Forum european privind ocuparea forței de muncă și drepturile sociale care a avut loc la Bruxelles, împreună cu Președinta Comisiei von der Leyen, fostul Președinte al Comisiei Jean-Claude Juncker, Comisarul Schmit și alți invitați de seamă.

Guvernele UE au aprobat obiectivele sociale ale Strategiei Europa 2030 incluse în planul de acțiune privind pilonul și și-au prezentat contribuțiile naționale la atingerea acestor obiective. Împreună, angajamentele statelor membre plasează UE în mod ferm pe calea realizării sau chiar a depășirii obiectivelor la nivelul UE. Obiectivele naționale sunt rezultatul unui proces intensiv de consultare desfășurat de statele membre, care a inclus consultări interne cu principalii actori sociali, cum ar fi partenerii sociali, organizațiile neguvernamentale și autoritățile locale.

Cele trei obiective la nivelul UE, care trebuie atinse până în 2030, sunt:

  1. cel puțin 78 % dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă.
  2. cel puțin 60 % dintre adulți ar trebui să participe anual la cursuri de formare;
  3. numărul persoanelor cu risc de sărăcie sau de excluziune socială ar trebui redus cu cel puțin 15 milioane, incluzând cel puțin 5 milioane de copii, comparativ cu 2019.

Printre inițiativele luate pentru punerea în aplicare a pilonului, structurate în jurul celor trei capitole principale ale sale privind piața forței de muncă, condițiile de muncă și incluziunea socială, se numără:

Egalitatea de șanse și accesul pe piața forței de muncă

Condiții de muncă echitabile

  • Directiva privind salariile minime adecvate în UE a intrat deja în vigoare și urmărește să asigure atractivitatea financiară a muncii. Directiva creează un cadru pentru îmbunătățirea gradului de adecvare al salariilor minime în țările cu salarii minime legale. Aceasta urmărește, de asemenea, să promoveze negocierile colective, precum și o mai bună aplicare și monitorizare în toate statele membre.
  • Propunerea Comisiei de directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme va asigura faptul că persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă se pot bucura de drepturile lucrătorilor și de beneficiile sociale la care au dreptul. Aceasta va sprijini, de asemenea, creșterea durabilă a acestor platforme în UE.
  • Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 stabilește acțiunile-cheie necesare pentru îmbunătățirea sănătății și securității lucrătorilor în următorii ani. De exemplu, pentru a reduce în mod eficace expunerea la azbest, care poate cauza cancer, Comisia a propus revizuirea Directivei privind azbestul la locul de muncă și introducerea unei limite și mai stricte privind expunerea profesională la azbest.

Protecție și incluziune socială

Context

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale la 17 noiembrie 2017, cu ocazia Summitului social de la Göteborg. Pilonul stabilește 20 de drepturi și principii directoare pentru o Europă socială puternică în secolul 21, care să fie echitabilă, favorabilă incluziunii și plină de oportunități.

Summitul social de la Porto din 7-8 mai 2021 a oferit ocazia de a reafirma angajamentul și ambiția statelor membre. La 7 mai 2021, partenerii UE (instituțiile UE, partenerii sociali din UE și organizații ale societății civile) au subscris, în cadrul Angajamentului social comun de la Porto, la cele trei obiective principale pentru 2030. La 8 mai 2021, șefii de stat sau de guvern din UE au adoptat Declarația de la Porto, axată pe o Europă socială. La 25 iunie 2021, Consiliul European a salutat obiectivele principale ale UE din Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, în concordanță cu Declarația de la Porto.

Este disponibilă finanțare din partea UE pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în special în cadrul Fondului social european Plus (FSE+), care finanțează proiecte care promovează incluziunea socială, combate sărăcia și investesc în oameni, precum și în cadrul altor fonduri ale politicii de coeziune, al Mecanismului de redresare și reziliență și al InvestEU.

Forumul european pentru drepturile sociale și ocuparea forței de muncă este evenimentul anual emblematic al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) din cadrul Comisiei. Acesta are loc pentru prima dată în acest an, oferind ocazia de a marca cea de a cincea aniversare a Pilonului european al drepturilor sociale.

Pentru informații suplimentare

Pilonul european al drepturilor sociale.

Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale

Forumul european privind ocuparea forței de muncă și drepturile sociale

Fișă informativă: Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale


Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu