Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Initiativele Jean Monnet 2023

Până pe 14 februarie 2023 școlile pot depune cereri pentru finanțare prin Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE”

1 februarie 2023 0 Comentarii

Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE” vor sprijini școlile, permițându-le să furnizeze conținut specific pe teme legate de UE (printre altele, democrația, istoria UE, modul în care funcționează UE, diversitatea culturală). Aceste activități de predare ar trebui să se desfășoare în cursul anului școlar și ar putea include săptămâni de proiect, vizite de studiu, schimburi de experiență și alte activități imersive.

Activitățile vor fi oferite de școli și de instituții de educație și formare profesională (EFP) ISCED 1-4. Acestea pot concepe și furniza conținut pe teme legate de UE și pot crea experiențe de învățare individual sau cu sprijinul instituțiilor de învățământ superior sau al altor organizații relevante (ONG-uri, asociații etc.). Activitățile organizate în cadrul acestei secțiuni vor stimula învățarea cu privire la Uniunea Europeană în moduri care să inspire. Acestea îi vor ajuta pe studenți să își consolideze sentimentul de apartenență la UE, cunoștințele cu privire la impactul pe care aceasta îl are asupra vieții lor și înțelegerea mecanismelor și a politicilor UE.

Detalii pentru aplicanți

Profilul solicitanților: Școli și furnizori de EFP (ISCED 1 – 4) din toate țările memebre UE și cele asociate la programul Erasmus+. Nu sunt eligibile persoanele fizice.

Durata: 3 ani. O inițiativă Jean Monnet „Cunoașterea UE” trebuie pusă în aplicare pentru cel puțin 40 de ore pe an școlar timp de trei ani consecutivi.
Valoarea maximă a grantului: 30 000 EUR (reprezentând maximum 80 % din costurile totale).

Unde se depune cererea? La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA)

Când se depune cererea? Până la data de 14 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Obiectivele acțiunii

Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE” vor promova introducerea unei perspective a Uniunii Europene în cultura educațională a școlilor și vor contribui la consolidarea identității europene și a cetățeniei active în rândul elevilor și al cadrelor didactice:

  • în scopul capacitării cadrelor didactice pentru a preda teme legate de UE prin utilizarea unor metode de implicare și pentru a le prezenta cursanților lor date și informații privind Uniunea Europeană;
  • în scopul îmbunătățirii rezultatelor învățării în ceea ce privește aspecte legate de UE;
  • în scopul consolidării cunoștințelor cu privire la UE în cadrul școlilor (ISCED 1-4);
  • în scopul suscitării interesului pentru Uniunea Europeană și al constituirii unei baze pentru creșterea gradului de participare al elevilor și studenților la procesul democratic și pentru a-i ajuta să devină cetățeni activi.

Află mai multe detalii despre Inițiativele Jean Monnet

Pentru mai multe informații despre procesul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați:

Ghidul Programului Erasmus+

Cum să depuneți o aplicație Erasmus+

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) – cererile sunt gestionate de agenția executivă

Agențiile naționale – punctul dumneavoastră local de acces unde puteți solicita îndrumări cu privire la procesul de depunere a cererilor.

Adaugă un comentariu