Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Noul Bauhaus european în cadrul politicii de coeziune: cerere de propuneri în valoare de 50 de milioane de euro pentru proiecte urbane inovatoare

Noul Bauhaus european în cadrul politicii de coeziune: cerere de propuneri în valoare de 50 de milioane de euro pentru proiecte urbane inovatoare

11 octombrie 2022 0 Comentarii

Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană lansează astăzi, 11 octombrie, o cerere de propuneri în valoare de 50 de milioane de euro pentru a sprijini inovarea urbană și capacitățile orașelor de a asigura o dezvoltare urbană durabilă.

Această cerere de propuneri este o transpunere perfectă în practică a valorilor fundamentale ale noului Bauhaus european: estetică, durabilitate și incluziune. Ea va permite punerea în aplicare a celei de a doua generații de proiecte emblematice („demonstrative”) din cadrul noului Bauhaus european, după primele șase proiecte care au fost finanțate în cadrul programului Orizont Europa. Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană este parte a Fondului european de dezvoltare regională (FEDR).

Cererea de propuneri vizează proiecte declanșatoare de transformări la nivelul orașelor, care au potențialul de a genera investiții și de a inspira alte proiecte din cadrul politicii de coeziune, în spiritul principiilor noului Bauhaus european. Proiectele trebuie să aibă legătură cu următoarele patru teme:

  • construirea și renovarea într-un spirit caracterizat de circularitate și de neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon
  • conservarea și transformarea patrimoniului cultural
  • adaptarea și transformarea clădirilor pentru a oferi soluții accesibile în materie de locuințe
  • regenerarea spațiilor urbane.

FEDR va finanța 80 % din costul proiectelor selectate. Fiecare proiect poate primi până la 5 milioane de euro. O parte din această finanțare va sprijini transferul soluțiilor inovatoare către alte orașe din Europa, pentru a avea un impact și mai mare asupra societății, în special în orașele și regiunile care au cea mai mare nevoie de susținere pentru transformare în direcția unui viitor verde. Pe termen lung, autoritățile urbane sprijinite vor institui parteneriate de transfer cu alte trei orașe interesate să reproducă părți ale proiectelor sau proiecte complete. Cererea de propuneri este deschisă până la jumătatea lunii ianuarie 2023.

Context

Noul Bauhaus european a fost lansat de președinta von der Leyen în septembrie 2021. El adaugă o dimensiune culturală Pactului verde și accelerează tranziția verde prin schimbări pe teren care combină valorile esteticii, durabilității și incluziunii.

Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană, dotată cu un buget specific de 450 de milioane de euro din partea FEDR, reprezintă un nou instrument care sprijină dimensiunea urbană a politicii de coeziune în perioada 2021-2027. Minimum 8 % din resursele FEDER din fiecare stat membru trebuie investite în priorități și proiecte selectate chiar de orașe, pe baza propriilor strategii de dezvoltare urbană durabilă.

Pe lângă susținerea inovării, inițiativa sprijină capacitățile tuturor zonelor urbane din întreaga Europă și oferă date necesare pentru elaborarea politicilor și schimbul de cunoștințe privind dezvoltarea urbană durabilă, inclusiv prin intermediul Agendei urbane a UE.

Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană este gestionată de Comisie și de regiunea franceză Hauts-de-France. Aceasta se bazează pe Acțiunile urbane inovatoare din perioada de programare 2014-2020, dar pune un accent și mai puternic pe inovarea urbană, durabilitate și reproductibilitate în alte orașe.

Pentru informații suplimentare

Inițiativa europeană privind dezvoltarea urbană

Pagina noului Bauhaus european

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu