Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Noi propuneri prin care produsele sustenabile să devină norma

30 martie 2022 0 Comentarii

După cum s-a anunțat în Planul de acțiune pentru economia circulară, Comisia propune noi norme prin care aproape toate bunurile fizice de pe piața UE să devină mai ecologice, circulare și eficiente din punct de vedere energetic pe parcursul întregului lor ciclu de viață, de la faza de proiectare până la utilizarea zilnică, schimbarea destinației și sfârșitul ciclului de viață.

O a treia propunere urmărește să stimuleze piața internă pentru produsele pentru construcții și să asigure adecvarea cadrului de reglementare existent pentru a se putea concretiza obiectivele în materie de sustenabilitate și climă în ceea ce privește mediul construit.

Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin norma

Propunerea de regulament privind proiectarea ecologică pentru produsele sustenabile abordează proiectarea produselor, care determină până la 80 % din impactul asupra mediului al unui produs, pe durata ciclului de viață al acestuia. Propunerea stabilește noi cerințe care să asigure faptul că produsele sunt mai sustenabile, fiabile, reutilizabile, modernizabile, reparabile, mai ușor de întreținut, de recondiționat și de reciclat, precum și eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. În plus, cerințele privind informațiile specifice produselor vor asigura cunoașterea de către consumatori a impactului achizițiilor lor asupra mediului. Toate produsele reglementate vor avea pașapoarte digitale ale produselor. Acest lucru va facilita repararea sau reciclarea produselor și va facilita urmărirea de-a lungul lanțului de aprovizionare a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare. Se poate introduce, de asemenea, și etichetarea. Propunerea conține, de asemenea, măsuri menite să pună capăt practicii distrugerii bunurilor de consum nevândute, precum și să extindă achizițiile publice verzi și să ofere stimulente pentru produsele sustenabile.

Textile sustenabile și circulare

Măsurile specifice prevăzute vor include cerințe de proiectare ecologică pentru textile, informații mai clare, un pașaport digital al produselor și o schemă obligatorie a UE de răspundere extinsă a producătorilor. Strategia prevede, de asemenea, măsuri de combatere a eliberării neintenționate de microplastice din textile, de asigurare a fiabilității mențiunii „ecologic” și de stimulare a modelelor de afaceri circulare, inclusiv a serviciilor de reutilizare și reparare. Pentru a aborda moda de consum, strategia invită, de asemenea, întreprinderile să reducă numărul de colecții pe an, să își asume responsabilitatea și să ia măsuri pentru a-și reduce la minimum amprenta de carbon și de mediu și invită statele membre să adopte măsuri fiscale favorabile pentru sectorul reutilizării și reparațiilor. Comisia va promova această schimbare și prin activități de sensibilizare.

Produsele pentru construcții de mâine

Ecosistemul construcțiilor reprezintă aproape 10 % din valoarea adăugată a UE și asigură locuri de muncă pentru aproximativ 25 de milioane de persoane, în peste 5 milioane de firme. 430 000 de întreprinderi din UE fac parte din industria produselor pentru construcții, acestea având, în total, o cifră de afaceri de 800 de miliarde EUR. Acestea sunt, în principal, întreprinderi mici și mijlocii. Acestea reprezintă un atu economic și social esențial pentru comunitățile locale din regiunile și orașele europene.

Clădirile sunt responsabile de circa 50 % din extracția și consumul de resurse și de peste 30 % din totalul deșeurilor generate anual în UE. În plus, clădirile sunt responsabile de 40 % din consumul de energie al UE și de 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră legate de energie.

Revizuirea Regulamentului privind produsele pentru construcții va consolida și va moderniza normele care sunt în vigoare din 2011. Prin această revizuire se va crea un cadru armonizat pentru evaluarea și comunicarea performanței de mediu și în ceea ce privește clima a produselor pentru construcții. Noile cerințe privind produsele vor asigura faptul că proiectarea și fabricarea produselor pentru construcții se bazează pe tehnologii de ultimă oră, pentru a le face mai durabile, reparabile, reciclabile și mai ușor de refabricat.

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu