Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Misiunea UE Un pact al solului pentru Europa

Misiunea UE „Un pact al solului pentru Europa”: 90 de milioane EUR pentru 17 proiecte noi care vizează sprijinirea sănătății solurilor

25 septembrie 2023 0 Comentarii

Comisia Europeană va investi 90 de milioane EUR în 17 proiecte noi de cercetare care contribuie la misiunea UE „Un pact al solului pentru Europa”.

Aceste proiecte vor viza refacerea și protejarea sănătății solului, având drept scop producția durabilă de alimente sănătoase, protejarea biodiversității, consolidarea rezilienței la schimbările climatice și contribuția la obiectivele Pactului verde european.

Proiectele reunesc 314 participanți din 32 de țări. Pe lângă statele membre ale UE, participă țări asociate programului Orizont Europa (Israel, Kosovo, Norvegia, Serbia și Turcia), dar și țări neasociate (Regatul Unit, Statele Unite, Canada și Elveția). La proiecte participă universități, instituții de cercetare, IMM-uri, întreprinderi, ONG-uri și autorități locale.

Proiectele vor aduce o gamă largă de beneficii pentru refacerea și protejarea sănătății solului până în 2030, cum ar fi:

  • crearea unui depozit de cunoștințe și date pentru a integra cunoștințele în materie de cercetare și inovare privind solul și sănătatea solului;
  • reducerea deșeurilor rezultate din prelucrarea alimentelor și valorificarea reziduurilor în vederea producerii și testării unor amelioratori de sol organici și produse fertilizante;
  • furnizarea de indicatori pentru măsurarea biodiversității solului și a serviciilor ecosistemice (de exemplu, agroecosisteme și ecosisteme forestiere);
  • furnizarea de instrumente și metode de identificare a surselor de poluare a solului și de îmbunătățire a punerii în aplicare a gestionării durabile și rentabile a terenurilor în zonele urbane și rurale;
  • promovarea punerii în aplicare a practicilor agriculturii carbonului, a standardizării metodologiei și a mecanismelor de certificare pentru contabilizarea carbonului în sol;
  • dezvoltarea unui cadru pentru monitorizarea, raportarea și verificarea eforturilor gestionarilor de terenuri în vederea sechestrării dioxidului de carbon și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • elaborarea în comun de materiale, orientări, norme privind programa școlară și cursuri de formare privind educația în domeniul solului;
  • crearea unei structuri de tip ghișeu unic pentru a sprijini, a extinde și a promova viitoarea rețea de 100 de „laboratoare vii” și „faruri” din cadrul misiunii „Sol”, care va începe să funcționeze anul viitor;
  • reducerea incinerării, a depozitării deșeurilor și îmbunătățirea recuperării nutrienților din deșeurile biologice.

Cele 17 proiecte noi au fost selectate de experți independenți, în urma unei cereri de propuneri lansate în 2022, care a primit 71 de candidaturi eligibile. Majoritatea proiectelor au început deja. Proiectele vor fi gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA). Mai multe detalii privind proiectele, inclusiv bugetul și beneficiarii, pot fi găsite în prezentarea generală a proiectelor.

Context

Instituite în cadrul programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2027, misiunile UE reprezintă o nouă modalitate de a oferi soluții concrete la unele dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă societatea. Misiunea UE „Un pact al solului pentru Europa” a fost lansată în septembrie 2021. Scopul său este de a conduce tranziția către refacerea și protejarea solurilor până în 2030. Acest lucru se va realiza prin crearea unei rețele eficace formată din 100 de „laboratoare vii” și „faruri”, prin finanțarea unui program ambițios de cercetare și inovare cu o componentă solidă care vizează științele sociale, prin dezvoltarea unui cadru armonizat pentru monitorizarea solului în Europa și prin sensibilizarea cetățenilor cu privire la importanța vitală a solului.

Împreună cu Strategia UE privind solul, cu propunerea de directivă privind monitorizarea și reziliența solului (Actul legislativ privind monitorizarea solului), cu Observatorul european al solului (EUSO), cu politica agricolă comună (PAC) și cu alte evoluții în materie de politici, misiunea „Sol” face parte dintr-un cadru eficace pentru realizarea ambițiilor Pactului verde. Aceste acțiuni joacă un rol esențial în protejarea biodiversității, în obținerea de apă și alimente sănătoase și în creșterea rezilienței la dezastre naturale, cum ar fi incendiile de vegetație și inundațiile.

Organizațiile și persoanele fizice pot semna Manifestul misiunii privind solul pentru a-și exprima sprijinul pentru misiune și obiectivele acesteia și pentru a deveni parte a unei comunități de practici care susține importanța sănătății solului și care este preocupată de viitorul solurilor din Europa și din întreaga lume.

Există alte patru misiuni ale UE care vizează provocările globale din domeniul orașelor inteligente și neutre din punct de vedere climatic, adaptarea la schimbările climatice, refacerea oceanelor și a apelor noastre și cancerul. Misiunile sprijină prioritățile Comisiei, cum ar fi Pactul verde european, O Europă pregătită pentru era digitală, Combaterea cancerului și Noul Bauhaus european.

Informații suplimentare

Misiunea UE „Un pact al solului pentru Europa”

Prezentare generală a celor 17 proiecte noi

Expoziție virtuală de proiecte din cadrul misiunii „Sol”

Oportunități de finanțare în cadrul misiunii UE „Un pact al solului pentru Europa”

Misiunile UE în cadrul programului Orizont Europa


Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Sursa foto: https://audiovisual.ec.europa.eu/

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu