Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Mai mult de 530 de milioane de euro pentru cooperare teritorială incluzând Ucraina și Moldova în perioada 2021-2027

Mai mult de 530 de milioane de euro pentru cooperare teritorială incluzând Ucraina și Moldova în perioada 2021-2027

6 decembrie 2022 0 Comentarii

Comisia a aprobat patru noi programe Interreg incluzând 10 state membre, Ucraina și Moldova, cu o finanțare din partea UE în cuantum de 533 de milioane de euro pentru perioada 2021-2027, destinată consolidării cooperării transfrontaliere și transnaționale, stimulării tranziției verzi și sprijinirii asistenței medicale și educației.

Aceste programe vor beneficia de finanțare consolidată în contextul deciziei Comisiei din martie de a suspenda cooperarea cu Rusia și Belarus în urma invadării Ucrainei de către Rusia și de a transfera 26,2 milioane de euro, alocați inițial acestor două țări, pentru consolidarea cooperării cu Ucraina și Moldova.

215 milioane de euro în sprijinul cooperării transnaționale în regiunea Dunării pentru inovare și energie din surse regenerabile

Programul Interreg pentru regiunea Dunării va investi în cooperare pentru a imprima un caracter mai inovator și mai sustenabil regiunii Dunării. Programul va sprijini investițiile verzi pentru a spori utilizarea surselor regenerabile de energie, a îmbunătăți gestionarea apei și a conserva biodiversitatea prin coridoare ecologice. De asemenea, va investi în acțiuni comune, în scopul gestionării riscurilor legate de schimbările climatice. Programul va sprijini în același timp o piață a muncii incluzivă, concentrată îndeosebi pe grupurile vulnerabile și defavorizate.

187 de milioane de euro destinați cooperării transfrontaliere dintre Polonia și Ucraina pentru conservarea naturii, asistență medicală și gestionarea frontierelor

Programul Interreg NEXT Polonia-Ucraina va investi în adaptarea la schimbările climatice, în gestionarea durabilă a apei (inclusiv dezvoltarea infrastructurii de canalizare) și în protecția naturii și a biodiversității. Programul va consolida unitățile regionale de asistență medicală, va îmbunătăți accesul la medicina de specialitate și de urgență și va sprijini asistența medicală pe termen lung. Programul va sprijini, de asemenea, cooperarea dintre autoritățile publice în scopul de a ameliora guvernanța locală, inclusiv în domeniul gestionării frontierelor.

54 de milioane de euro alocați cooperării transfrontaliere dintre România și Ucraina pentru o calitate superioară a educației și a asistenței medicale și o mai bună conservare a naturii

Programul Interreg NEXT România-Ucraina va investi în principal în educația incluzivă (de exemplu, infrastructură, planuri educaționale, parteneriate între instituții) și în asistență medicală de calitate (de exemplu, crearea și modernizarea serviciilor de urgență și a unităților mobile de screening). Investițiile în adaptarea la schimbările climatice și în protecția naturii și a biodiversității vor viza probleme comune precum incendiile forestiere, eroziunea solului, alunecările de teren, secetele și incendiile care produc pagube terenurilor agricole. Programul va sprijini totodată rețeaua amplă de parcuri și rezerve naturale.

77 de milioane de euro destinați cooperării transfrontaliere dintre România și Moldova pentru o calitate superioară a educației și a asistenței medicale și o mai bună conservare a naturii

Programul Interreg NEXT România-Moldova va investi în prevenirea riscurilor de dezastre naturale și în reziliența față de acestea. În același timp, programul va contribui la conservarea biodiversității, sprijinind și dezvoltarea economică a comunităților locale. Programul va investi în educație și formare (de exemplu, în construcția și modernizarea școlilor și a universităților, în modernizarea echipamentelor digitale). Va fi finanțat accesul la asistență medicală în scopul de a se aborda disparitățile dintre serviciile medicale din mediul urban și cele din mediul rural în România, iar Moldova va primi echipamente medicale noi de înaltă performanță. În fine, programul va investi în turism și cultură, îmbunătățind accesul la monumentele istorice din zonă.

Context

Interreg este unul dintre instrumentele-cheie ale UE de sprijin al cooperării dincolo de frontiere. Programul tratează provocări comune și identifică soluții partajate în domenii precum sănătatea, mediul, cercetarea, educația, transporturile și energia durabilă.

Pentru perioada 2021-2027, Interreg are un buget total de aproape 10,1 miliarde de euro incluzând 86 de programe și patru componente: transfrontalieră (Interreg A), transnațională (Interreg B), interregională (Interreg C) și integrarea regiunilor ultraperiferice (Interreg D).

Noile programe de cooperare Interreg NEXT pentru perioada 2021-2027 se axează pe cooperarea dintre UE și țările partenere de-a lungul frontierelor externe ale UE.

Cooperarea se desfășoară în domenii precum dezvoltarea economică și socială, protecția mediului, servicii de sănătate publică, măsuri de siguranță și securitate, conectivitate, sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii și antreprenoriat.

Interreg NEXT dispune de fonduri totale alocate de 1,1 miliarde de euro din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională și a Instrumentului de asistență pentru preaderare.

Pentru perioada 2021-2027, aproape 665 de milioane de euro vor acordați unui număr de șase programe Interreg, în scopul sprijinirii activităților de cooperare transfrontalieră și transnațională între statele membre, pe de o parte, și Ucraina și Republica Moldova, de cealaltă parte.

Informații suplimentare

Cooperarea teritorială europeană

Politica de coeziune a UE – Întrebări și răspunsuri


Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu