Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Europa se dotează cu un set de instrumente robust pentru a menține libera circulație și disponibilitatea bunurilor și serviciilor relevante

Europa se dotează cu un set de instrumente robust pentru a menține libera circulație și disponibilitatea bunurilor și serviciilor relevante

19 septembrie 2022 0 Comentarii

Astăzi, 19 septembrie, Comisia prezintă noul Instrument pentru situații de urgență al pieței unice (SMEI).

Acest cadru de guvernanță în situații de criză urmărește să mențină libera circulație a bunurilor, serviciilor și persoanelor și disponibilitatea bunurilor și serviciilor esențiale în cazul unor situații de urgență viitoare, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din întreaga UE. Deși piața unică s-a dovedit a fi cel mai bun atu al nostru în gestionarea crizelor, pandemia de COVID-19 a evidențiat deficiențe structurale care afectează capacitatea UE de a răspunde în mod eficace și coordonat situațiilor de urgență. Măsurile unilaterale au cauzat fragmentarea, agravând criza și afectând în special IMM-urile.

Instrumentul pentru situații de urgență al pieței unice completează alte măsuri legislative ale UE pentru gestionarea crizelor, cum ar fi mecanismul de protecție civilă al Uniunii, precum și normele UE pentru sectoare specifice, lanțuri de aprovizionare sau produse precum sănătatea, semiconductorii sau securitatea alimentară, care prevăd deja măsuri direcționate de răspuns la situații de criză. Acesta stabilește un cadru echilibrat de gestionare a crizelor pentru a identifica diferitele amenințări la adresa pieței unice și pentru a asigura buna funcționare a acesteia prin:

  • Crearea unei arhitecturi de guvernanță a crizelor pentru piața unică: Un nou mecanism de monitorizare a pieței unice, de identificare a diferitelor niveluri de risc și de coordonare a unui răspuns adecvat care să cuprindă mai multe etape – regimurile de contingență, vigilență și urgență. În primul rând, cadrul de planificare pentru situații neprevăzute permite Comisiei și statelor membre să instituie o rețea de coordonare și comunicare pentru a spori gradul de pregătire. Ulterior, odată identificată o amenințare la adresa pieței unice, Comisia poate activa regimul de vigilență. În cele din urmă, în cazul unei crize cu un impact amplu asupra pieței unice, Consiliul poate activa regimul de urgență. Va fi înființat un grup consultativ, format din Comisie și statele membre, pentru a evalua o anumită situație și a recomanda cele mai adecvate măsuri de răspuns. Acesta va juca un rol esențial pe parcursul întregului proces.
  • Propunerea de noi acțiuni pentru a aborda amenințările la adresa pieței unice: În regimul de vigilență, statele membre, în cooperare cu Comisia, s-ar concentra pe monitorizarea lanțurilor de aprovizionare cu bunuri și servicii identificate ca importante din punct de vedere strategic, precum și pe constituirea de rezerve strategice în aceste domenii. Atunci când modul de urgență este activat, libera circulație pe piața unică va fi menținută prin intermediul unei liste negre a restricțiilor interzise și, la un nivel mai general, prin controlul consolidat și rapid al restricțiilor unilaterale. Comisia poate recomanda, de asemenea, ca statele membre să asigure disponibilitatea bunurilor relevante în situații de criză prin facilitarea extinderii sau reafectării liniilor de producție sau prin accelerarea procesului de autorizare. În cele din urmă, Comisia poate recomanda, de asemenea, statelor membre să distribuie rezervele strategice constituite în timpul fazei de vigilență într-un mod direcționat. Noi norme se vor aplica, de asemenea, pentru a facilita achizițiile publice de bunuri și servicii relevante de către Comisie în numele statelor membre, atât în regim de vigilență, cât și în regim de urgență.
  • Permiterea unor măsuri de ultimă instanță în situație de urgență: În circumstanțe extraordinare și numai atunci când regimul de urgență a fost deja activat, Comisia poate utiliza, de asemenea, instrumente care vor necesita o etapă de activare separată. În acest caz, Comisia poate adresa operatorilor economici cereri de informații specifice, care pot avea caracter obligatoriu. De asemenea, le poate solicita să accepte comenzi prioritare pentru produse relevante în situații de criză; ca răspuns la aceste solicitări, întreprinderile trebuie fie să se conformeze, fie să explice motivele grave care justifică refuzul. În plus, introducerea accelerată pe piață a anumitor produse prin intermediul unor testări și acreditări mai rapide, inclusiv prin evaluarea conformității, va asigura disponibilitatea acestora în situații de urgență. Normele care permit astfel de derogări sunt prevăzute în propuneri separate de regulament și de directivă care modifică o serie de regimuri de reglementare specifice produselor și care însoțesc Regulamentul privind SMEI.

Etapele următoare

Propunerile vor fi discutate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. După adoptarea de către colegiuitori, regulamentele vor intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Context

De aproape 30 de ani, piața unică este cel mai important atu al UE, oferindu-le companiilor noastre certitudine, amploare și o rampă mondială și asigurând consumatorilor o largă disponibilitate a produselor și serviciilor de calitate. Cu toate acestea, în crizele recente și, în special, la începutul pandemiei de COVID-19, întreprinderile și cetățenii au suferit de pe urma restricțiilor la intrarea pe teritoriu, a perturbărilor de aprovizionare și a lipsei de previzibilitate a normelor, care au fragmentat piața unică. Restricțiile la export și limitările călătoriilor în interiorul UE adoptate ca răspuns la pandemie (în multe cazuri prost concepute și nejustificate în acest scop) au perturbat libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor, cauzând costuri economice, întârzieri și împiedicând răspunsul global la criză.

Pachetul SMEI prezentat astăzi vine în urma solicitărilor Consiliului European, care, în concluziile sale din 1-2 octombrie 2020, a afirmat că UE ar trebui să tragă învățăminte din pandemia de COVID-19 și să abordeze fragmentarea, obstacolele și punctele slabe rămase ale pieței unice în ceea ce privește abordarea situațiilor de urgență. Ca răspuns, Comisia a anunțat, în Comunicarea sa privind actualizarea strategiei industriale din mai 2021, că va prezenta un instrument specific pentru a asigura libera circulație a bunurilor, a serviciilor și a persoanelor, precum și o mai mare transparență și coordonare în perioade de criză. Parlamentul European a salutat planul Comisiei de a prezenta un instrument pentru situații de urgență al pieței unice și a invitat Comisia să îl dezvolte ca instrument structural obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a asigura libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor în cazul unor crize viitoare. Înainte de a prezenta propunerea, Comisia a întreprins consultări ample, inclusiv prin publicarea unei cereri de contribuții și a unei consultări publice, precum și a unui sondaj efectuat de statele membre, pe lângă organizarea unui atelier amplu cu părțile interesate și a numeroase consultări mai specifice cu părțile interesate.

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu