Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Conform unor sondaje Eurobarometru, politica în domeniul concurenței se bucură de o susținere puternică în rândul cetățenilor UE și al IMM-urilor

Conform unor sondaje Eurobarometru, politica în domeniul concurenței se bucură de o susținere puternică în rândul cetățenilor UE și al IMM-urilor

26 octombrie 2022 0 Comentarii

Ieri, 25 octombrie, Comisia Europeană a publicat sondajele Eurobarometru din 2022 privind politica UE în domeniul concurenței.

Sondajele arată că există o susținere puternică în rândul cetățenilor și al întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”) atât pentru politica în domeniul concurenței, cât și pentru asigurarea respectării acesteia.

Constatări principale

Conform sondajelor Eurobarometru publicate ieri, 25 octombrie, românii sprijină principalele obiective ale politicii în domeniul concurenței, recunoscând contribuția importantă a acesteia la economia europeană. În special, respondenții au confirmat că, în opinia lor, politica în domeniul concurenței:

  • încurajează inovarea (81 % dintre cetățenii români și 94 % dintre IMM-uri);
  • permite practicarea unor prețuri mai abordabile (77 % dintre cetățenii români și 85 % dintre IMM-uri) și oferă o gamă mai largă de opțiuni (86 % dintre cetățenii români și 95 % dintre IMM-uri);
  • ajută întreprinderile din UE să devină mai competitive pe piețele mondiale (75 % dintre cetățenii români și 73 % dintre IMM-uri).

Majoritatea cetățenilor români și a IMM-urilor din România care au participat la sondaj sprijină cu fermitate diferite măsuri de îmbunătățire în continuare a concurenței. Conform acestora, concurența are un rol esențial în a împiedica actorii din toate sectoarele de piață să abuzeze de puterea lor de piață (87 % dintre cetățeni și 83 % IMM-uri) și în a combate cartelurile (81 % dintre cetățeni și 77% IMM-uri). 75 % dintre cetățeni și 81 % dintre IMM-uri consideră că este important să se prevină fuziunile și achizițiile care reduc concurența. În cele din urmă, românii consideră că este important să li se retragă avantajele concurenților subvenționați de guvernele din afara UE (68 % dintre cetățeni și 76 % dintre IMM-uri) și de guvernele din UE (69 % dintre cetățeni și 75 % dintre IMM-uri).

În ceea ce privește respondenții europeni, majoritatea recunosc că politica în domeniul concurenței și asigurarea respectării sale sunt un instrument-cheie pentru a face față provocărilor viitoare. De exemplu, 66 % dintre IMM-uri sunt de acord că reglementările, cum ar fi Actul legislativ privind piețele digitale, pot reprezenta o soluție eficace pe piețele cu probleme sistemice. În ceea ce privește realizarea priorităților de politică ale Comisiei, majoritatea cetățenilor consideră că concurența încurajează transformarea digitală a economiei și a societății (73 %), precum și oferta unor bunuri și servicii care să fie mai ecologice pe piața unică a UE (54 %).

În ceea ce privește cetățenii, peste 50 % (54 %) s-au confruntat cu probleme cauzate de lipsa concurenței, cum ar fi prețuri mai mari, o gamă mai restrânsă de opțiuni sau o calitate mai scăzută. Atunci când au fost întrebați care sunt domeniile în care, după părerea lor, asigurarea respectării normelor în materie de concurență ar trebui să joace un rol și mai important, cetățenii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa concurenței în sectorul energetic (27 %), urmat de sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare (20 %). În cel mai recent sondaj Eurobarometru, publicat în 2019, telecomunicațiile și accesul la internet s-au aflat în fruntea preocupărilor cetățenilor (26 %), în timp ce, în prezent, doar 18 % dintre respondenți au identificat acest aspect ca fiind un domeniu în care concurența ar trebui îmbunătățită.

Atunci când au fost întrebați cu privire la dificultățile legate de concurență cu care s-au confruntat, IMM-urile au menționat prețurile ridicate (57 %), precum și capacitatea furnizorilor și a cumpărătorilor care dețin o pondere importantă de a impune condiții inechitabile (cu care s-au confruntat 57 % și, respectiv, 42 % dintre respondenți). În ceea ce privește anumite sectoare specifice, IMM-urile și-au exprimat opinia că o concurență mai puternică în ceea ce privește furnizarea de materii prime (12 % dintre IMM-uri), precum și în ceea ce privește furnizarea de energie (8 % dintre IMM-uri) și utilizarea platformelor digitale pentru a ajunge la clienți (8 % dintre IMM-uri) ar fi esențială.

Cetățenii și IMM-urile europene se informează cu privire la asigurarea respectării normelor în materie de concurență în principal prin intermediul ziarelor (inclusiv online) (52 % dintre cetățeni și 51 % dintre IMM-uri) și al televiziunii (48 % dintre cetățeni și 41 % dintre IMM-uri). Cu toate acestea, platformele de comunicare socială s-au dovedit a fi o sursă din ce în ce mai relevantă de informații pentru cetățeni cu privire la concurență (de la 24 % în 2019 la 39 % în 2022), precum și pentru IMM-uri (37 % în 2022).

Context

Sondajele Eurobarometru privind politica în domeniul concurenței și asigurarea respectării normelor în acest domeniu, primul axându-se pe cetățeni, iar cel de al doilea pe IMM-uri, au fost comandate de Comisia Europeană de la un contractant extern, care a intervievat prin telefon un eșantion reprezentativ de IMM-uri și de cetățeni (cu vârsta de cel puțin 15 ani) din fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE. În ceea ce privește sondajul privind IMM-urile, au fost realizate 12 809 interviuri în perioada 30 mai – 15 iunie 2022. În ceea ce privește sondajul privind cetățenii, au fost realizate 25 845 de interviuri în perioada 29 iunie 2022 – 17 iulie 2022. Acestea au fost efectuate sub forma unor sondaje Eurobarometru Flash, care sunt sondaje tematice ad-hoc, realizate într-o perioadă scurtă de timp și care acoperă o gamă largă de subiecte relevante pentru activitățile instituțiilor europene.

Respondenții au fost întrebați: (i) despre opiniile lor cu privire la obiectivele politicii UE în domeniul concurenței, (ii) dacă sunt familiarizați cu politica UE în domeniul concurenței, precum și despre sursele lor de informații pe această temă, (iii) despre sectoarele sau activitățile comerciale pe care le percep ca nebeneficiind de un nivel suficient de concurență și (iv) despre domeniile în care asigurarea respectării politicii în domeniul concurenței ar putea fi îmbunătățită, precum și despre ce noi politici în domeniul concurenței ar trebui să fie instituite.

Eurobarometrul este instrumentul de sondaj utilizat de Comisia Europeană, de Parlamentul European și de alte instituții și agenții ale UE pentru a lua în mod periodic pulsul opiniei publice din Europa cu privire la aspecte legate de UE, precum și la atitudinile referitoare la chestiuni politice sau sociale.


Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu