Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Comisia publică orientări pentru a ajuta cadrele didactice să clarifice concepțiile greșite despre inteligența artificială și să promoveze utilizarea etică a acesteia

Comisia publică orientări pentru a ajuta cadrele didactice să clarifice concepțiile greșite despre inteligența artificială și să promoveze utilizarea etică a acesteia

26 octombrie 2022 0 Comentarii

Comisia a publicat ieri, 25 octombrie, Orientările în materie de etică privind utilizarea inteligenței artificiale (IA) și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice.

Orientările se referă la modalitățile de utilizare a IA în școli, pentru a sprijini atât cadrele didactice și elevii în procesul de predare și învățare, cât și activitățile administrative din cadrul structurilor de învățământ. Orientările fac parte din Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) și au fost elaborate de un grup de experți al Comisiei special creat, care a reunit o gamă largă de practicieni din domeniul educației și al formării, din mediul academic, din sectorul privat și din organizații internaționale.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Inteligența artificială are un mare potențial de a transforma educația și formarea pentru elevi, profesori și personalul școlar. Îi poate ajuta pe elevii cu dificultăți de învățare și poate sprijini cadrele didactice prin învățare individualizată. Însă utilizarea IA și a datelor implică riscuri la adresa vieții private, a securității și a siguranței, în special atunci când este vorba despre tinerii noștri. Prin urmare, mă bucur că aceste orientări vor contribui la garantarea faptului că astfel de riscuri sunt luate în considerare și că elevii noștri pot învăța în condiții de siguranță și protecție.

Având în vedere că sistemele de IA evoluează în mod constant, iar utilizarea datelor se intensifică, este necesar să se dezvolte o mai bună înțelegere a impactului acestora, inclusiv asupra educației și formării. În condițiile unei prezențe tot mai extinse a IA, cadrele didactice și elevii trebuie să aibă o înțelegere de bază a IA și a utilizării datelor pentru a putea folosi în mod pozitiv, critic și etic această tehnologie și pentru a-i exploata pe deplin potențialul.

Orientările vor ajuta cadrele didactice din învățământul primar și secundar, indiferent de experiența lor în educația digitală. Obiectivul urmărit este clarificarea anumitor concepții greșite populare și larg răspândite despre IA, care ar putea cauza confuzie sau anxietate cu privire la utilizarea sa, în special în educație. Sunt abordate inclusiv considerente și cerințe etice, prin sfaturi practice oferite cadrelor didactice și directorilor unităților de învățământ cu privire la modul de planificare a unei utilizări eficace a IA și a datelor în școli. De exemplu, orientările oferă consiliere cu privire la modul de utilizare a tehnologiilor pentru a adapta procesul de predare la capacitatea fiecărui cursant sau la modul de pregătire a intervențiilor individualizate pentru elevii cu nevoi speciale. În fine, orientările reprezintă o bază solidă pentru a aborda competențele emergente pentru o utilizare etică a IA și a datelor în rândul cadrelor didactice și al educatorilor și propun modalități de sensibilizare și dialog cu comunitatea.

Promovarea excelenței și a încrederii în inteligența artificială este o prioritate-cheie a Comisiei, care, în aprilie 2021, a propus primul cadru juridic privind IA (Legea privind IA). Aceasta urmează o abordare bazată pe riscuri și impune, printre altele, obligații stricte pentru sistemele de IA utilizate în educație sau în formarea profesională, care pot determina accesul la educație și parcursul profesional al unei persoane (de exemplu, notarea examenelor). Orientările publicate astăzi vin în completarea activității Comisiei privind IA și a eforturilor acesteia de a promova IA și datele în educație și formare prin intermediul programului Erasmus+, al Corpului european de solidaritate și al eTwinning.

Etapele următoare

Programul anual de lucru Erasmus+ pentru 2023 va oferi finanțare pentru proiecte de mare anvergură orientate spre viitor, cu o prioritate digitală. Comisia va publica, de asemenea, o serie de articole privind IA în educație și va organiza un curs online pentru profesori pe această temă pe platforma europeană pentru educația școlară (ESEP).

Context

De mai mulți ani, Comisia facilitează și consolidează cooperarea cu privire la IA în întreaga UE pentru a stimula competitivitatea și pentru a asigura încrederea pe baza valorilor UE. Cartea albă privind IA, publicată de Comisie în 2020, a stabilit o viziune clară pentru IA în Europa: un ecosistem de excelență și încredere, care a pus bazele propunerii prezentate astăzi. În aprilie 2021, Comisia și-a prezentat propunerea de lege privind IA și un nou plan coordonat cu statele membre. Negocierile referitoare la legea privind IA sunt încă în curs de desfășurare cu colegiuitorii.

Orientările în materie de etică privind utilizarea inteligenței artificiale și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice reprezintă o acțiune din cadrul Planului de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, care a fost adoptat la 30 septembrie 2020. Pentru a sprijini elaborarea orientărilor, Comisia a creat un grup informal de experți privind utilizarea datelor în domeniul educației și al formării. Grupul și-a desfășurat activitatea în perioada 8 iulie 2021-14 iunie 2022.

Ca parte a propunerii sale de a desemna anul 2023 drept Anul european al competențelor, Comisia va promova învățarea pe tot parcursul vieții prin investiții în formare și perfecționare. Unul dintre obiective va fi totodată acela de a corela mai bine aspirațiile și competențele oamenilor cu oportunitățile de pe piața forței de muncă, inclusiv pentru tranziția digitală.

Pentru informații suplimentare

Linkuri utile:

Orientări în materie de etică privind utilizarea IA și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice

Rezumatul raportului final al Grupului de experți al Comisiei privind inteligența artificială și utilizarea datelor în domeniul educației și al formării

Fișă informativă

Infografic

Material video

Legea privind IA: Propunerea Comisiei privind încrederea în inteligența artificială și excelența în acest domeniu


Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu

Europe Direct Râșnov

0