Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Comisia îndeamnă statele membre să ia măsuri cu privire la „pașapoartele de aur”

29 martie 2022 0 Comentarii

Comisia îndeamnă statele membre să ia măsuri privind sistemele prin care se eliberează pașapoarte și permise de ședere „de aur” și să acționeze imediat în acest sens în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

Într-o recomandare publicată astăzi, 28 martie, Comisia îndeamnă statele membre să abroge imediat eventualele sisteme de dobândire a cetățeniei prin investiție și să se asigure că există controale riguroase pentru contracararea riscurilor pe care le prezintă sistemele de acordare a dreptului de ședere prin investiție. Comisia și-a exprimat în mod repetat și constant îngrijorarea profundă cu privire la sistemele de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere prin investiție și la riscurile inerente pe care le prezintă acestea. Recomandarea de astăzi face parte din politica mai amplă a Comisiei de a lua măsuri ferme cu privire la aceste sisteme. În contextul actual al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, aceste riscuri sunt, încă o dată, puse în evidență.

Este posibil ca, în cadrul acestor sisteme, unii cetățeni ruși sau belaruși care fac obiectul sancțiunilor sau care sprijină în mod semnificativ războiul din Ucraina să fi dobândit cetățenia UE sau accesul privilegiat în UE, inclusiv dreptul de a călător liber în spațiul Schengen. Pentru a contracara aceste riscuri imediate, Comisia recomandă statelor membre, de asemenea, să evalueze oportunitatea retragerii cetățeniei europene acordate în temeiul unui sistem de tip „pașaport de aur” cetățenilor ruși sau belaruși care figurează pe o listă de sancțiuni a UE în legătură cu războiul din Ucraina. Cetățenilor ruși sau belaruși care fac obiectul unor sancțiuni ar trebui să li se retragă imediat permisele eliberate în cadrul unui sistem de acordare a dreptului de ședere prin investiție. Această măsură ar trebui să fie luată în urma unei evaluări individuale și să respecte principiul proporționalității, drepturile fundamentale și legislația națională a statelor membre. Aceste măsuri ar trebui să li se aplice cetățenilor ruși sau belaruși care sprijină în mod semnificativ războiul din Ucraina.

Orice persoană care deține cetățenia unui stat membru al UE este în același timp cetățean al UE. Cetățenia UE conferă automat dreptul la liberă circulație, acces la piața internă a UE și dreptul de a vota și de a fi ales în cadrul alegerilor europene și locale. Acest lucru afectează toate statele membre, iar riscurile inerente unor astfel de sisteme au fost din nou evidențiate în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

În recomandarea de astăzi se subliniază:

  • Statele membre în care există încă sisteme de acordare a cetățeniei prin investiție trebuie să le elimine imediat.
  • Statele membre în cauză ar trebui să efectueze evaluări pentru a stabili dacă cetățenilor ruși sau belaruși care fac obiectul unor sancțiuni sau care sprijină în mod semnificativ războiul din Ucraina nu ar trebui să li se retragă cetățenia europeană deja acordată.

Sistemele de acordare a dreptului de ședere prin investiție generează riscuri inerente în materie de securitate, spălare de bani, evaziune fiscală și corupție pentru statele membre și pentru UE în ansamblu. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a accentuat, din nou, aceste riscuri.

Recomandarea de astăzi nu aduce atingere admisiei și șederii resortisanților ruși și belaruși în UE din alte motive, cum ar fi admisia umanitară sau protecția internațională.

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu