Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Comisia Europeană recomandă Consiliului să confirme perspectiva Ucrainei, a Moldovei și a Georgiei de a deveni membre ale UE

Comisia Europeană recomandă Consiliului să confirme perspectiva Ucrainei, a Moldovei și a Georgiei de a deveni membre ale UE

17 iunie 2022 0 Comentarii

Astăzi, 17 iunie, ca răspuns la invitația Consiliului, Comisia Europeană și-a prezentat avizele privind cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Avizele de astăzi se bazează pe evaluarea Comisiei din perspectiva celor trei seturi de criterii de aderare la UE convenite de Consiliul European: criteriile politice, criteriile economice și capacitatea fiecărei țări de a-și asuma obligațiile care decurg din calitatea de membru al UE (acquis-ul UE). Avizele țin cont, de asemenea, de eforturile depuse de Ucraina, Moldova și Georgia pentru respectarea obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor de asociere, inclusiv pentru implementarea zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, care acoperă părți semnificative din acquis-ul UE.

Comisia Europeană a constatat că Ucraina este, în general, foarte avansată în ceea ce privește atingerea stabilității instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților, a continuat să înregistreze un bilanț macroeconomic puternic, a demonstrat o reziliență remarcabilă în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică și financiară, fiind totodată necesar să continue reformele economice structurale ambițioase, și a realizat o apropiere treptată a legislației sale de elemente substanțiale ale acquis-ului UE în multe domenii.

Pe această bază, Comisia recomandă ca Ucrainei să i se ofere perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Ar trebui să i se acorde statutul de țară candidată plecând de la premisa că trebuie luate măsuri în mai multe domenii.

În ceea ce privește Moldova, Comisia Europeană concluzionează că: aceasta are o bază solidă pentru a atinge stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților; politicile macroeconomice sunt suficient de solide și s-au înregistrat progrese în ceea ce privește consolidarea sectorului financiar și a mediului de afaceri, dar mai trebuie întreprinse reforme economice esențiale; țara a stabilit o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis-ul UE.

Pe această bază, Comisia recomandă ca Moldovei să i se ofere perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Ar trebui să i se acorde statutul de țară candidată plecând de la premisa că trebuie luate măsuri în mai multe domenii.

Comisia Europeană estimează că Georgia: are baza pentru a atinge stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților, chiar dacă evoluțiile recente au subminat progresele înregistrate de această țară; a atins un nivel bun de stabilitate macroeconomică, are un bilanț solid în ceea ce privește politica economică, precum și un mediu de afaceri favorabil, dar trebuie să întreprindă reforme suplimentare pentru a îmbunătăți funcționarea economiei sale de piață; în general, a stabilit o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis-ul UE.

Pe această bază, Comisia recomandă ca Georgiei să i se ofere perspectiva de a deveni membră a Uniunii Europene. Ar trebui să i se acorde statutul de țară candidată după ce vor fi abordate o serie de priorități.

Etapele următoare

Pe baza avizelor Comisiei Europene, statele membre ale UE vor trebui să decidă în unanimitate cu privire la etapele următoare.

Cererile de aderare la UE depuse de Ucraina, Georgia și Moldova vor fi discutate în cadrul următorului Consiliu European din 23 și 24 iunie, ținându-se cont de avizele Comisiei. Între timp, UE își menține angajamentul de a continua să consolideze legăturile și să aprofundeze relațiile de parteneriat pentru a sprijini Ucraina, Moldova și Georgia, în concordanță cu acordurile noastre de asociere și zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare.

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu