Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Comisia Europeană aprobă 70 de milioane EUR pentru îmbunătățirea calității apei în Brașov și Sibiu

18 martie 2022 0 Comentarii

Astăzi, 18 martie, Comisia Europeană a aprobat o investiție de peste 70 milioane EUR din Fondul de coeziune, destinată îmbunătățirii infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în conformitate cu Directiva privind apa potabilă și cu Directiva privind apele urbane reziduale.

Conducte și stații de pompare noi

Fondurile europene vor conecta mai multe gospodării la infrastructura de apă și apă uzată. De asemenea, acest lucru va reduce riscul de îmbolnăvire prin înlocuirea conductelor de azbociment și prin eliminarea riscului ca apa potabilă să provină din surse puternic contaminate.

Proiectul va pune la dispoziție 10 kilometri de conducte de colectare a apelor reziduale și 40 km de noi conducte de canalizare. Se vor construi și renova douăzeci și șase de noi stații de pompare a apelor uzate menajere. În plus, prin proiect se vor conecta gospodăriile la rețeaua de canalizare, eliminându-se nevoia de fose septice.

Zona de captare a apelor de suprafață va fi reabilitată, se vor instala 156 km de noi conducte principale de aducție și se vor reabilita 55 km de conducte principale. În total, se vor construi 164 km de rețea de distribuție a apei potabile și se vor reabilita 100 km. Buna funcționare a rețelelor de apă potabilă și de apă reziduală va stimula, de asemenea, dezvoltarea turismului în regiune, va proteja mediul, reducând poluarea solului și îmbunătățind calitatea apei râurilor.

Comisara pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Acest proiect demonstrează că politica de coeziune vizează în primul rând îmbunătățirea calității vieții de zi cu zi a cetățenilor noștri. De exemplu, în acest proiect este vorba despre apă. Proiectul va îmbunătăți în mod semnificativ infrastructura de apă uzată și de apă din regiunile Sibiu și Brașov. Va sprijini economia, va proteja mediul și va avea efecte pozitive asupra sănătății oamenilor.”

Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu