Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Cluj-Napoca a primit eticheta misiunii UE pentru planul său de a deveni neutru din punct de vedere climatic cel târziu în 2030

Cluj-Napoca a primit eticheta misiunii UE pentru planul său de a deveni neutru din punct de vedere climatic cel târziu în 2030

13 octombrie 2023 0 Comentarii

Alături de alte 9 orașe europene, Cluj-Napoca a primit ieri, 12 octombrie, eticheta misiunii UE pentru orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic, una dintre misiunile UE din cadrul programului Orizont Europa.

Eticheta misiunii UE este o etapă importantă, deoarece este o recunoaștere a planurilor orașelor de a deveni neutre din punct de vedere climatic începând deja din 2030 și vizează facilitarea accesului la fonduri publice și private în vederea îndeplinirii acestui obiectiv.

Orașele care au primit eticheta sunt: Cluj-Napoca (România), Sønderborg (Danemarca), Mannheim (Germania), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz și Zaragoza (Spania), Klagenfurt (Austria) și Stockholm (Suedia).

„Felicit autoritățile din Cluj Napoca pentru strategia și planurile propuse în cadrul Misiunii UE pentru orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei. Pe baza acestei propuneri, Clujul a primit eticheta de “Oraș al misiunii UE”, confirmând angajamentul autorităților locale pentru o dezvoltare sustenabilă a orașului. Eticheta nu e doar simbolică, ci înseamnă și facilitarea accesului la finanțări pentru proiectele cuprinse în planurile depuse la Comisia Europeană.”, a declarat Adina Vălean, comisarul pentru transporturi.

Eticheta misiunii UE este o recunoaștere a elaborării cu succes a unor contracte municipale privind schimbările climatice, care schițează viziunea de ansamblu a orașelor respective privind neutralitatea din punct de vedere climatic și conțin un plan de acțiune, precum și o strategie de investiții. Orașele își elaborează contractele municipale privind schimbările climatice împreună cu părțile interesate de la nivel local, inclusiv cu sectorul privat și cu cetățenii. Un prim grup de orașe și-a prezentat contractele în aprilie 2023. Comisia a evaluat contractele respective cu sprijinul unor experți, inclusiv din cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI) și din cadrul Centrului Comun de Cercetare (JRC). În urma unei evaluări pozitive, orașele primesc eticheta misiunii UE, care este menită a facilita accesul la fonduri UE, naționale și regionale și la alte surse de finanțare, în special la investiții private.

Aceste zece orașe deschid calea pentru altele care să se apropie mai repede de o tranziție verde și digitală echitabilă și dau un exemplu de creare inclusivă în comun a unei politici la nivel local. În total, la misiunea UE pentru orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic participă 100 de orașe din UE, împreună cu încă 12 orașe din țări asociate la programul Orizont Europa.

Etapele următoare

Împreună cu platforma misiunii, gestionată în prezent de proiectul NetZeroCities, Comisia va continua să sprijine punerea în aplicare eficace a contractelor municipale privind schimbările climatice. Orașele care au primit eticheta misiunii UE o pot folosi acum ca pe o dovadă a încrederii în planurile lor privind neutralitatea climatică, în special când abordează finanțatorii publici și privați. Prin intermediul platformei misiunii, Comisia va continua să sprijine orașele cu sfaturi practice și programe de finanțare, precum un program-pilot în valoare de 32 de milioane de euro, combinat cu un program de înfrățire. În prezent, până la 6 noiembrie, este deschisă o altă cerere de propuneri pentru orașe-pilot, cu un buget de 20 de milioane de euro.

Indiferent dacă primesc sau nu eticheta misiunii UE, toate orașele care și-au prezentat contractele municipale privind schimbările climatice primesc feedback privind domeniile care ar putea fi mai bine dezvoltate, cu sprijinul platformei misiunii. Comisia se așteaptă să primească mai multe contracte spre evaluare în octombrie 2023.

Context

Orașele generează peste 70 % din emisiile de CO₂ de la nivel mondial și consumă peste 65 % din energia lumii. Acțiunea urbană este crucială pentru atenuarea schimbărilor climatice și poate contribui în mod semnificativ la accelerarea eforturilor pentru îndeplinirea angajamentului obligatoriu din punct de vedere juridic ca întreaga UE să devină neutră din punct de vedere climatic cel târziu în 2050, precum și la îndeplinirea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55 % până în 2030 și, mai în general, la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului verde european. Scopul misiunii UE pentru orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic este de a ajuta orașele europene să devină neutre din punct de vedere climatic și să le ofere cetățenilor lor un aer mai curat, transporturi mai sigure și un trafic mai puțin congestionat.

În aprilie 2022, au fost selectate 100 de orașe din UE și 12 orașe din țări asociate la programul Orizont Europa. Toate aceste orașe și-au propus să devină neutre din punct de vedere climatic cel târziu în 2030, testând abordări transsectoriale inovatoare, inclusiv în ceea ce privește implicarea cetățenilor, gestionarea părților interesate și guvernanța internă. Astfel, vor deveni centre de experimentare și inovare ce vor permite tuturor orașelor europene să le urmeze exemplul până cel târziu în 2050.

Misiunea pentru orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic este una dintre cele cinci misiuni UE din cadrul programului Orizont Europa care oferă soluții concrete pentru unele dintre cele mai mari provocări societale cu care ne confruntăm. Misiunile au obiective ambițioase și sunt menite a oferi rezultate concrete cel târziu în 2030. Celelalte misiuni se concentrează asupra adaptării la schimbările climatice, asupra cancerului, asupra oceanului și a apelor și asupra solului. În comunicarea sa intitulată „Misiunile UE după doi ani: evaluarea progreselor înregistrate și calea de urmat”, din iulie 2023, Comisia a propus lansarea unei misiuni suplimentare privind noul Bauhaus european.

Informații suplimentare

Misiunea UE: orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic

Misiunile UE din cadrul programului Orizont Europa

Comunicat de presă – Comisia desemnează cele 100 de orașe care vor participa la misiunea UE pentru orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030

Fișă informativă – Orașe pe calea spre neutralitatea climatică

Video – Misiunea UE pentru orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic: Misiune în desfășurare


Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu