Str. I.L. Caragiale nr. 7, Rasnov 0788 11 55 11 edrasnov@gmail.com

Bulgaria și România își consolidează cooperarea în domeniul gestionării frontierelor și migrației

Bulgaria și România își consolidează cooperarea în domeniul gestionării frontierelor și migrației

4 martie 2024 0 Comentarii

Astăzi, 4 martie, Comisia Europeană lansează împreună cu Bulgaria și România două cadre de cooperare în domeniul gestionării frontierelor și migrației.

Cadrele de cooperare se bazează pe implementarea cu succes de către cele două țări a proiectelor pilot privind procedurile rapide de azil și returnare, inițiate în martie 2023, și permit trecerea de la soluții ad-hoc la soluții durabile.

Bulgaria și România au dat un nou impuls eforturilor comune de gestionare a frontierelor externe și a migrației. Prin cadrele de cooperare convenite astăzi, cele două țări vor contribui în continuare la eforturile europene comune de abordare a provocărilor legate de securitatea UE la frontierele externe* și de migrație. În special, se va pune accentul pe:

  • Sprijinirea măsurilor consolidate în domeniul gestionării frontierelor, al azilului și al primirii, al sistemului de returnare și al cooperării polițienești consolidate în spațiul Schengen;
  • Începerea pregătirilor pentru implementarea Noului Pact privind Migrația și Azilul în Bulgaria și România, în special în ceea ce privește planurile naționale de implementare.

Cadrele de cooperare iau în considerare faptul că acquis-ul Schengen va fi pe deplin aplicabil în Bulgaria și România și că, începând cu 31 martie 2024, vor fi eliminate controalele la frontierele aeriene și maritime interne. În acest context, acestea includ, de asemenea, acțiuni de consolidare continuă a cooperării dintre statele membre, de exemplu în domeniul cooperării polițienești, pentru a aborda provocările transfrontaliere conexe.

Cadrele de cooperare vor fi puse în aplicare cu sprijinul necesar din partea Comisiei și a agențiilor UE relevante. În special, Comisia lansează astăzi o nouă acțiune specifică de finanțare în cadrul Instrumentului pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027, în valoare de 85 milioane de Euro, pentru a consolida capacitățile naționale la frontierele externe ale UE. Bulgaria și România pot solicita acum fonduri suplimentare pentru a-și extinde sau moderniza sistemele existente de supraveghere a frontierelor, pentru a achiziționa mijloace de transport, inclusiv cu capacități de termoviziune, precum și echipamente de operare, cum ar fi camerele de detectare a mișcării și camerele cu termoviziune și pentru a-și dezvolta sau moderniza sistemele.

Etapele următoare

Întâlnirile Comitetului de Conducere cu Bulgaria și România vor continua în mod regulat pentru a implementa măsurile convenite în cadrul cadrelor de cooperare. La aceste reuniuni vor participa Comisia, agențiile UE, inclusiv Frontex, Agenția UE pentru Azil și Europol, precum și cele două autorități naționale.

Context

În luna martie 2023, Comisia a lansat două proiecte-pilot cu Bulgaria și România. În luna octombrie 2023, la șase luni de la implementarea proiectelor-pilot, Comisia a evaluat progresul înregistrat. S-au obținut rezultate tangibile, fiind semnalate bune practici în domeniul procedurilor accelerate de azil, al returnărilor eficace, al gestionării frontierelor și al cooperării consolidate cu țările învecinate.

Informații suplimentare

Cadrul de cooperare cu BULGARIA

Cadrul de cooperare cu ROMÂNIA

Site-ul web dedicat migrației și afacerilor interne

Comisia Europeană lansează un proiect-pilot cu RO (europa.eu)

Comisia Europeană lansează un proiect-pilot cu BG (europa.eu)

Progresele înregistrate de Bulgaria și România în cadrul proiectului-pilot cu Comisia pentru proceduri rapide de azil și returnare – Comisia Europeană (europa.eu)

Progresele înregistrate de Bulgaria și România (europa.eu)


Articol preluat de pe site-ul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Sursa foto: https://audiovisual.ec.europa.eu/

Citește articolul integral aici.

Adaugă un comentariu